Digital Strategi

INTERVJU MED ANDERS RYDHEIMER OM BILIAS DIGITALA STRATEGI

Digital Strategi

Tack vare vårt nära samarbete med bilhandlare, kan vi snabbt få ut ny funktionalitet och tjänster. Vi tog ett snack med Anders Rydheimer på Bilia för att få lite insights i hur deras digitala strategi ser ut och hur resan sett ut fram till idag.

Hur ser Bilias digitala strategi ut?

"Målsättning på sikt är en större grad av selfservice för våra kunder och besökare men första steget är att tillgängliggöra fler möjligheter online och att göra den upplevelsen smidigare för våra gäster."

När startade er stora omställning till det digitala?

"Det är en definitionsfråga. Tror en av de första hemsidorna Framfab skapade var till Bilia, 1998. Någonstans där började vår resa. Vi lanserade Webshop 2015 i Sverige och började sälja begagnade bilar online i Norge 2016. Trots det började den stora omställningen 2018."

Vad har varit den största utmaningen?

"Vi är rustade traditionellt när det gäller köpupplevelsen och har byggt vår organisation utifrån den tidigare, mer analoga verkligheten vilket gör att det tar tid att få med sig alla delar. Att vi är en koncern med flera bolag, olika system, prissättningar, processer och i tillägg regionala skillnader är utmanande eftersom det egentligen inte påverkar den digitala kunden 2021."

Hur har ni fått med er organisationen?

"Det är en process som vi fortfarande arbetar med. Vi har både fått gasa och bromsa."

När och varför bestämde ni er för att göra alla era bilar tillgängliga för Köp Online?

"Beslutet togs hösten 2019 men Corona blev katalysatorn för detta och när vi ville att det skulle ske genomförde vi detta inom loppet av någon vecka. För samtliga bolag."

Vilka specifika Corona-effekter har ni sett?

"Större fokus och framför allt förståelse för hur viktigt det är för oss att finnas online. Trafiken till våra sajter fortsätter att öka medan vår floor traffic fortsätter att minska. Denna trend är dock inte ny."

Vad tror du om Köp Online av bil i närtid och på lite längre sikt?

"Corona har varit en viktig katalysator för de segment och de branscher som tidigare legat efter och på kort sikt tror jag att det kommer fortsätta vara viktigt. När Coronaeffekten lägger sig kommer det säkert stagnera men köp online är inte en trend utan något som kommer fortsätta öka utifrån den takt vi ger kunderna möjlighet att köpa på ett sätt som ger dem den trygghet de behöver."

Hur har ni lyckats anpassa det fysiska till det digitala?

"Vi erbjuder digitala kundmöten och vi har både köp och bokning online. Närmre 30% av våra verkstadsbokningar sker online."

Vilken respons har ni fått från era kunder som genomfört köpet online?

"Responsen från både våra kunder och vår säljorganisation att det är smidigt och de är positiva. Sedan kan vi alltid lära oss mer och bli ännu bättre."

Hur har det varit att jobba med den tekniken som Wayke erbjuder?

"Gillar ert ständiga driv till nya lösningar för både slutkund och annonsör."

Vad skulle du önska att Wayke skulle utveckla eller förbättra?

"Önskar att ni fortsätter att utveckla enkla lösningar som ger mervärde för kunderna som vi hyfsat enkelt kan implementera på vår egen sajt. Att kontinuerligt se över utformning, innehåll och presentation för annonserna uppskattas men eftersom det just för Wayke är datan som är viktig härifrån är det också en dialog kring hur vi kan ta emot den på bästa sätt. Kan röra sig om nya sätt att presentera utrustning, garantier eller annat som vi idag inte alltid tar emot optimalt."

Låt oss ta en gissning, hur många bilar tror du att ni kommer sälja digitalt under 2021?

"170 sålde vi 2020. Så varför inte 500 bilar 2021."

Anders Rydheimer

Director Communications, Digital and Business Development, Bilia AB