Breakit: Wayke är ett av Sveriges hetaste snabbväxande techbolag

Med 35 procents tillväxt och 94 procents förbättrad lönsamhet tar Wayke plats på Breakits Scaleup-lista över Sveriges 90 hetaste snabbväxande techbolag 2022.

"Kul att vi uppmärksammas för det vi först och främst är och gör, ett techbolag som digitaliserar bilbranschen och arbetar stenhårt för en bättre och tryggare bilmarknad." Martin Fransson, vd, Wayke.

Kriterierna – det här krävs för att kvala in på Breakits stora Scaleup-lista

• Omsättning på minst 5 miljoner kronor och högst 500 miljoner.

• Tillväxt på minst 20 procent, enligt senaste bokslutet.

• Bolaget ska ha visat att verksamheten går att skala upp på ett sunt sätt. Det kan till exempel handla om att ha nått lönsamhet, vara nära lönsamhet eller genom kraftigt förbättrad (men fortfarande negativ) marginal i takt med att omsättningen ökar.

• Affärsmodellen ska vara testad och verifierad, så att den funkar att skala upp.

• Bolaget ska tillhöra Breakits bevakningsområde.

• Bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag som driver någon typ av rörelse.