"Reservation för felskrivningar” - Hugo förklarar

"Reservation för felskrivningar” - Hugo förklarar

Under de senaste åren har användningen av friskrivningar i stil med ”reservation för felskrivningar” ökat i bilannonser, något som fått både media och konsumenter att reagera negativt. Men vad är det egentligen som gäller, får man använda dessa friskrivningar och har de ens någon juridisk bäring?

Det korta svaret är nej, det ger inget juridiskt skydd över huvud taget och kommer dessutom att förbjudas enligt nya EU-direktiv.

Hur kommer det sig?

Konsumenten har inte någon lagstadgad undersökningsplikt i Konsumentköplagen. Även om konsumenter ändå anses ha en viss undersökningsplikt så är den inte lagstadgad och den innebär på sin höjd en enklare okulärbesiktning.

Istället är bilhandlaren alltid ansvarig för att den information som lämnas innan köpet är korrekt, oavsett ”reservation för felskrivningar”. Om bilen inte stämmer överens med annonsen är det, juridiskt sett, ett fel på bilen, eftersom köpeavtalet inkluderar de uppgifter som lämnats innan köpet, även annonsinformation.

Bilhandlaren har även en upplysningsplikt gentemot konsumenten, vilken innebär att alla uppgifter som är kända fel ska redovisas för konsumenten innan bilen säljs. Detta görs lämpligen i VDN och i köpeavtal.

Om upplysningsplikten inte efterlevs har konsumenten rätt att hålla bilhandlaren ansvarig för de fel som föreligger. Genom att upplysa konsumenten om fel innan köpet inskränks möjligheten för konsument att i efterhand rikta krav mot säljaren.

Att friskriva sig från ansvar ger inget rättsligt skydd och blir, förutom att kunder reagerar negativt, relativt meningslöst.

Mot bakgrund av två EU-direktiv* kommer dessutom generella friskrivningar som ”reservation för felskrivningar” och ”befintligt skick” under nästa år att förbjudas. Wayke vill därför redan nu initiera en exkludering av sådana friskrivningar.

Hur bör man som bilhandlare istället gå tillväga?

För att undvika att hållas ansvarig för en felaktig annons bör säljaren alltid gå igenom annonsen och dess uppgifter innan bilen säljs till konsument. Hittar säljaren någon uppgift som inte stämmer i annonsen ska kunden alltid informeras innan bilköpet signeras.

Upplysningsplikten är väldigt viktig att efterfölja för att skydda sig mot reklamationer och invändningar efter köpet. Därmed inskränker man konsumentens rätt att i efterhand klaga på angivna fel, vilket är den önskade effekten man vill uppnå.